ทางการคลังเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว แต่รวมถึงประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่งด้วย 

ทางการคลังเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว แต่รวมถึงประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่งด้วย 

ความท้าทายทางเศรษฐกิจขั้นสูงภารกิจทางการคลังที่เกิดขึ้นทันทีในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วคือการลดการขาดดุลและหนี้สินลงอย่างน่าเชื่อถือให้อยู่ในระดับที่ยั่งยืน ในขณะที่ยังคงสอดคล้องกับการบรรลุศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและลดการว่างงาน การปรับการคลังให้สำเร็จเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องเล็ก: การลดลงของดุลงบประมาณหลักที่ปรับตามวัฏจักรของประเทศเศรษฐกิจขั้นสูงซึ่งจำเป็นต่อการทำให้อัตราส่วนหนี้สินกลับไปสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤตภายในสองทศวรรษข้างหน้านั้น

มีขนาดใหญ่มาก โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8 ของ GDP 

แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในแต่ละประเทศ ข้อกำหนดทางการเงินขั้นต้นจำนวนมาก—โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 25 ของ GDP ทั้งในปีนี้และปีหน้า—ยิ่งเพิ่มความเร่งด่วนในการจัดทำแผนปรับปรุงทางการคลังระยะกลางที่น่าเชื่อถือเท่านั้นจนถึงตอนนี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วโชคดีในทางหนึ่งที่สำคัญ นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำทำให้สามารถจัดการภาระการชำระหนี้ได้ 

แม้ว่าหนี้สาธารณะคงค้างจะเพิ่มขึ้นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจ่ายดอกเบี้ยของกลุ่มประเทศ G7 สำหรับหนี้ภาครัฐยังคงทรงตัวที่ร้อยละ 2¾ ของ GDP ในช่วงสามปีที่ผ่านมา แม้ว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP จะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 25อย่างไรก็ตาม การรวมกันของหนี้ที่เพิ่มขึ้นแต่การชำระหนี้ที่มั่นคงนั้นไม่น่าจะดำเนินต่อไปได้นานนัก 

การขาดดุลและหนี้สินที่สูงขึ้น – พร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นปกติ 

ไม่ช้าก็เร็วจะนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หลักฐานแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ที่ 10 จุดเปอร์เซ็นต์นั้นสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่ 30 ถึง 50 จุดพื้นฐาน

เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลังวิกฤต และหนี้สาธารณะในระยะปานกลางที่คาดการณ์ไว้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอาจเพิ่มขึ้น 100 ถึง 150 จุดพื้นฐานสำหรับสาเหตุนี้เพียงอย่างเดียว หากอัตราเพิ่มขึ้นแม้ในระดับต่ำสุดของช่วงประมาณการนี้ ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้สำหรับกลุ่มเศรษฐกิจ G7 อาจเพิ่มขึ้นประมาณ 1½ จุดเปอร์เซ็นต์ของ GDP 

ภายในปี 2014 – รวมเป็นประมาณ 4¼ เปอร์เซ็นต์ของ GDP ยิ่งไปกว่านั้น การประมาณการของเราชี้ให้เห็นว่าการคงหนี้สาธารณะไว้ที่อัตราส่วนหลังวิกฤตต่อ GDP ในระยะปานกลางอาจลดศักยภาพการเติบโตในประเทศที่พัฒนาแล้วได้มากถึง ½ จุดเปอร์เซ็นต์ของ GDP ต่อปี การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติบ่งชี้ว่า โดยเฉลี่ยแล้ว การเพิ่มอัตราส่วนหนี้สินทุกๆ 10 จุดทำให้การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงช้าลงประมาณ 0.15 จุดต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลกระทบด้านลบต่อการลงทุน

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เว็บตรง100 / สล็อตแตกง่ายเว็บตรง